Yogans många formerYoga är ett samlingsbegrepp för olika fysiska, spirituella och mentala träningsformer som har sitt ursprung i det antika Indien. Idag finns det flera olika praktiker och målsättningar med yogan. Hathayoga och rajayoga är två av de mest välkända typerna av yoga. När yogan introducerades och av vem är fortfarande oklart.

Vissa hävdar att det skedde under 300-talet e.Kr., medan andra menar att det skedde någon gång mellan år 0 e.Kr. och år 500 e.Kr. Texter som handlar om hathayoga dök upp någon gång på 1 000-talet men yogan blev faktiskt inte populär i västvärlden förrän under 1900-talet. Mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet spred indiska yogagurus yogan till västvärlden. På 1980-talet blev yogan en populär metod för fysisk träning runt om i den västerländska delen av världen, men i de indiska traditionerna är yogan faktiskt mer än bara fysisk träning. Där har den nämligen också meditativa och spirituella syften.

Yogans hälsoeffekter på kroppen

Yoga är också namnet på en av de sex stora ortodoxa lärorna inom hindusimen. Ett flertal vetenskapliga studier har utförts för att försöka avgöra hur pass effektivt yogan är som en komplementär behandling vid hjärtsjukdom, astma, cancer och schizofreni. Resultaten av dessa studier har varit blandad och inte kunna ge ett tydligt svar på detta. När det gäller cancer har studierna visat att yogans effekt är oklar, om den ens ger någon effekt alls. Andra resultat tyder på att yoga faktiskt kan minska riskfaktorerna och hjälpa till under den psykologiska läkande processen.

Den internationella yogadagen firas den 21 juni, vilket bestämdes under ett sammanträde den 11 december 2014, då de 193 medlemmarna i FN:s generalförsamling enades om detta. Anledningen bakom att just detta datum valdes, sägs vara att 21 juni är ett av de två datum då solståndet (i detta fall sommarsolståndet) resulterar i den längsta dagen på det norra halvklotet.